گواهینامه ها و مجوزات

گواهینـــامه ها و مجوزات • عضویت در فهرست تولیدکنندگان گرانول صلاحیت دار داخلی و خارجی جهت تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت ملی گاز ایران
 • عضویت در فهرست بلند تولیدکنندگان صلاحیت دار لوله های پلی اتیلن شرکت ملی گاز ایران
 • گواهی صلاحیت شرکتهای تولید کننده از شرکت ملی گاز ایران
 • مجوز از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری ، گرید A از معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی
 • گواهی Food grade از معاونت غذا و دارو در دو محصول لوله پلی اتیلن و گرانول خودرنگ PE100
 • گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 14427 از سازمان ملی استاندارد ایران
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 7607 از سازمان ملی استاندارد ایران
 • تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی
 • گواهی عضویت انجمن لوله و اتصالات از انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقیقی از سازمان ملی استاندارد ایران
 • پروانه کارشناس استاندارد اشخاص حقوقی از سازمان ملی استاندارد ایران
 • گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • گواهی ISO 9001 از توف نورد ایران
 • گواهی OHSAS 18001 از ACM مورد تایید UKAS انگلستان
 • گواهی ISO 14001 از ACM مورد تایید UKAS انگلستان
 • گواهی HSE-MS از ACM مورد تایید UKAS انگلستان