لوله های ویژه آبیاری

آب در زندگی امروزه مردم جهان اهمیت خاصی دارد و ساماندهی این مایه حیات برای تامین نیازهای مصرفی در صنعت و کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح می باشد یکی از عوامل موثر در جلوگیری ازهدررفتن آب در بخش کشاورزی استفاده از سیستم های آبیاری صحیح نظیر سیستم آبیاری قطره ای میباشد که در این سیستم  آب با فشار کم پس از گذشت از دستگاه کنترل مرکزی به وسیله لوله های آبیاری قطره ای که در سطح زمین کشاورزی پخش شده اند پس از عبور از قطره چکان هایی که در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار دارند به صورت قطره قطره و مستمر به اندازه نیاز گیاه به خاک داده می شوند که علاوه به برطرف کردن نیاز گیاه به آب از هدر رفتن آب نیز جلوگیری می کند .

 

شرکت ویژگان بسپارشرق توانایی تولید لوله های پلی اتیلن LDPE با گرید PE40 ازسایز 16 تا 32 میلیمتر مطابق با استاندارد ملی ایران  INSO 7607 را دارا می باشد.

 

Specifications for irrigation pipes according to INSO 7607 standard

2