لوله های گاز رسانی

با تولید نسل سوم پلی اتیلن با گرید PE100 از سال 1990 در اروپا این گرید به عنوان گرید مناسب در صنعت لوله مطرح شد ,در حال حاضرجهت تولید لوله های شبکه توزیع گاز از این گرید استفاده می شود که دلیل آن تفاوت های چشمگیر این گرید مواد با نسل دوم یعنی گرید PE80 می باشد .

 

از بارزترین این تفاومت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- فرایند پذیری بهترو میزان خروجی بالاترو کاهش هزینه های تولید به دلیل وجود توزیع وزن مولکولی دو قله اییا bimodal

2-  انعطاف پذیری بهتربرای کلاف پیچی و نگهداری نسبت به گرید pe80  به دلیل مقاومت خزشی بالا

3- مقاومت بالاتر در برابررشد آهسته ترک(SCG) و ضریب ایمنی بالا

4- مقاومت در برابر رشد سریع ترک (RCP) که با افزایش قطر و ضخامت احتمال بروز به آن بیشتر می شود

5- مقاومت هیدرو استاتیکی  بالاتر در مقایسه  با گرید PE80 که در واقع طول عمر لوله را برحسب فشار داخلی اعمالی نشان می دهد .

 

این شرکت توانایی تولید لوله های پلی اتیلن ویژه گازرسانی از سایز 25 تا 250 میلیمتر را مطابق استانداردهای ملی (IGS-M-PL-014-1(3 و استاندارد بین المللی EN 1555-2 دارد.

Specifications for gas pipelines according to IGS-M-PL-014-1 standard

1