آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

آزمایشگاه شرکت ویژگان بسپار شرق در زمینه های زیر آماده خدمت رسانی و همکاری بلند مدت با سایر ارگان ها، صنایع مرتبط و واحدهای آموزشی تحقیقاتی می باشد:
–    انجام کلیه آزمون های موردنیاز لوله های پلی اتیلن ویژه آبرسانی و آبیاری براساس استانداردهای ملی و بین المللی
–    انجام کلیه آزمون های موردنیاز لوله های پلی اتیلن ویژه گازرسانی براساس استانداردهای ملی و بین المللی
–    انجام کلیه آزمون های موردنیاز لوله های  PVCبراساس استانداردهای ملی و بین المللی
–    انجام کلیه آزمون های موردنیاز لوله های PP براساس استانداردهای ملی و بین المللی
–    انجام آزمون های موردنیاز مواد اولیه پلاستیکی براساس استانداردهای ملی و بین المللی
–    انجام پروژه های تحقیقاتی
کلیه پرسنل متعهد هستند که خود را با سیستم مدیریت کیفیت آشنا سازند و خود را ملزم به رعایت اصول می دانند. امید است با توکل به خداوند متعال و تعهد لازم بتوانیم گامی موثر در ارتقا سطح کیفیت فرآورده های پلیمری و صنعت لوله پلی اتیلن میهن عزیزمان برداریم.