اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها:
1-    تعریف و انجام پروژه های پژوهشی در راستای برنامه های استراتژیک شرکت
2-    ارتباط مستمر با بخش تحقیقات بازار در راستای شناسایی بازار محصول و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید محصولات جدید براساس نیاز بازار
3-    بهینه سازی مصرف انرژی
4-    بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش راندمان تولید و سودآوری شرکت
5-    تعامل و ارتباط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در راستای انجام پروژه های مشترک و استفاده از تجارب آن ها