معرفی واحد

امروزه شرکت ها برای افزایش قدرت رقابتی و تداوم فعالیتشان نیازمند آفرینش دانش جدید و استفاده از آن در سازمان بصورت دانش سازمانی می باشند. تولید دانش، یادگیری و ارتقا سطح بینش مدیران برای برانگیختن پرسنل در جهت آن از ملزومات سازمان های رقابت پذیر در شرایط رقابتی می باشند.
شرکت ویژگان بسپار شرق با ارائه ایده های جدید و دارای ارزش، بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم نوین، جستجوی هدفمند و سازمان یافته برای تغییر در فرآیند و دستیابی به محصولات جدید تجاری به وسیله پیاده کردن و اجرای موفقیت آمیز ایده های خلاق در سازمان، توانسته است گام های موثری در راستای ایده پردازی و خلاقیت بردارد. واحد تحقیق و توسعه شرکت ویژگان بسپار شرق فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نمود و در سال 1391 در راستای توسعه محصولات جدید، رفع تنگناهای تولید، مدیریت بهره وری، رفع مشکلات عملیاتی، بهینه سازی مصرف مواد و انرژی اقدام به افزایش فضا و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی خود نمود.
توانایی بالفعل و بالقوه پرسنل این واحد در کنار سایر نیروهای برگزیده شرکت ویژگان بسپار شرق سرمایه ارزشمندی برای این شرکت در راستای تحقق اهداف کلان و استراتژی های تعریف شده می باشد.
این واحد در سال 1394 موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه و در سال 1395 موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده است.
امید است بتوانیم با ایجاد شبکه تبادل اطلاعات با مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی معتبر داخلی و خارجی، دستیابی شرکت به کسب جایگاهی شایسته در سطح بین المللی را در زمینه تولید و توسعه محصول فراهم آوریم.