واحد F2واحــد تولیـــد F2

تولید
انواع پلیمرهای مهندسی و آمیزه های پلیمری
در سالنی به مساحت 5000 مترمربع، با ظرفیت تولید 30،000 تن در سال
و با بکارگیری جدیدترین خطوط تولید و تکنولوژِی
کره جنوبی، ژاپن و آلمان صورت می پذیرد. این واحد تاکنون موفق
به طراحی، تولید و تجاری سازی بیش از سی نوع محصول
گردیده است که شامل محصولات مهمی
از قبیل پلی اتیلن گرید
PE100 مشکی ویژه تولید لوله های
گازرسانی و آبرسانی با کد
VB-BLG30E و پلی اتیلن گرید PE100 زرد رنگ ویژه
ایجاد خط نشانه لوله های گازرسانی با کد
VB-YLG35E می باشد.

دیگر محصولات تولیدی واحد F2

·        
VB-BLG30E : پلی اتیلن
گرید
PE100 مشکی ویژه تولید لوله های گازرسانی

·        
VB-YLG35E: پلی اتیلن
گرید
PE100 زرد رنگ ویژه ایجاد خط نشانه لوله های گازرسانی

·        
VB-3540IRP: پلی اتیلن
گرید
PE40 مشکی ویژه تولید لوله های
آبیاری جانبی

·        
VB-MBC40: مستربچ کربن بلک حاوی
40% دوده ، ویژه تولید لوله های آبرسانی

·        
VB-3250W&C: کامپاند پلی اتیلن
ویژه روکش کابل های مخابراتی

·        
VB-BLUE: مستربچ آبی ویژه
ایجاد خط نشانه لوله های آبرسانی

·        
VB-YL20M: مستربچ زرد ویژه
تولید لوله های کاروگیت

·        
VB-XL23E : پلی اتیلن
شبکه ای ویژه روکش کابل های خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط

·        
VB-VIDLENE20I: کامپاند ویژه تولید
سپر خودرو

·        
VB-COAT 3295: کامپاند پلی اتیلن
ویژه پوشش لوله های فولادی

·        
سایر کامپاندهای سفارشی بنا به درخواست
مشتری

< p> 

999