افتخارات

1. کارآفرین جوان نمونه استان در سال 1382
2. واحد نمونه صنعتی استان کرمان در سال 1384
3. واحد صنعتی نمونه استان کرمان در سال 1386
4. آزمایشگاه همکار نمونه موسسه استاندارد استان کرمان در سال 1388
5. واحد صنعتی نمونه کشوری در سال 1388
6. چهره برتر صنعتی استان در سال 1388
7. واحد تحقیق و توسعه نمونه استان کرمان در سال 1393
8. واحد صنعتی نمونه استان کرمان در سال 1394
9. لوح رعایت حقوق مصرف کننده در سال 1393
10. واحد نمونه تحقیق و توسعه استان کرمان در سال 1395
11. لوح رعایت حقوق مصرف کننده در سال 1395
12. واحد صنعتی نمونه استان کرمان در سال 1395
13. تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در سال 1395

20170202 085247  img2032  img2033  20170202 085822

20170202 091502  vijegan  img2034  20170202 085511