معرفی آزمون و تجهیزات

panorvijegan
تاریخچه
جولای 27, 2016
__404__
می 28, 2017
Show all
ردیف نام آزمون تجهیز آزمون استاندارد آزمون شرح آزمون
1 MFR MFR ISO 1133 تعیین نرخ جریان جرمی مذاب
2 درصد دوده Electrical Furnace iso 6964 تعیین درصد دوده
3 پخش دوده Microscope Aven ISO 18553 بررسی چگونگی پراکنش دوده
4 دانسیته Digital babuce ISO 1183 تعیین چگالی
5 OIT DSC ISO 11357 تعیین زمان القای اکسایش
6 مواد فرار Aven EN 12099 تعیین میزان مواد فرار
6 برگشت طولی Aven ISO 2505 اندازه گیری برگشت طولی
7 کشش Tensile ISO 6259 تعیین خواص کشش
8 escr Aven ISO 8796 تعیین حساسیت در برابر ترک خوردگی بر اثر تنش محیطی
9 escr Aven ASTM D1693 مقاومت در برابر رشد ترک بر اثر تنش و عوامل محیطی
10 ضربه سقوط آزاد Falling weight EN 744  تعیین مقاومت در مقابل ضربه به روش ساعتگرد
11 ضربه چارپی Charpy Impact ISO 179 تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی
12 ضربه آیزور Izod impact ASTM D256 تعیین مقاومت ضربه ای به روش آیزور
13 هیدرواستاتیک   ISO 1167 تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی
14 تریکیدگی سریع   ASTM D1599 اندازه گیری به روش فشار تریکیدگی در مدت زمان کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *